FAGNING i MULATORP! Lördag 22 april.

Kom och hjälp oss att räfsa och jämna till i slåtterängen för att underlätta inför slåtter i augusti. Tag med såg, räfsa och/eller sekatör. Och ett glatt humör! Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.30 för samåkning. Kontaktperson Sven-Arne Persson  tfn 77 13 61

Läs mer

(PrÅmenad)-Åarna i byn. Tisdagen 18 april kl. 18.30

Biologen och naturfotografen Mikael Gustavsson, och även den som lagt upp all text och bilder till den nya websidan Olofströmsnatur.se Tar oss med på en vandring Längst med åarna i byn. Snöfleboda-, Holje-, och Vilshults-ån. För förinformation se: http://www.olofstromsnatur.se/aarna-i-byn/ Samling: Vårdcentralen, Rösjövägen 10. kl. 18.30. Rundan tar ca: 1,5 timme.

Läs mer

FAGNING i KOMPERSKULLA. Lörd. 8 April.

Vi kommer att rensa på ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta inför slåttern i augusti. Tag gärna med såg, räfsa och/eller sekatör. Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.45 för samåkning. Kontaktperson Anders Lindoff  tfn 0454-42111 / 0706-486714

Läs mer