FAGNING i KOMPERSKULLA! Lördagen 4 april.

Vi kommer att rensa på ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta inför slåttern i augusti. Tag gärna med såg, räfsa och/eller sekatör. Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.45 för samåkning. Kontaktperson Anders Lindoff tfn 0454-42111 / 0706-486714. Angående Coronaviruset och utomhusaktiviteter. Vi ber alla som bevistar våra aktiviteter att visa […]

Läs mer