FAGNING I KOMPERSKULLA SLÅTTERÄNG DEN 1 APRIL!

Lördag 1 April.  Vi kommer att rensa på ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta inför slåttern i augusti. Tag gärna med såg, räfsa och/eller sekatör. Vi planerar att även flytta stängslet för att utöka slåtterängen, samt fylla upp en del gamla hjulspår i ängen med grus. Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal […]

Läs mer