SLYBEKÄMPNING I KOMPERSKULLA! Lörd. 28 oktober.

Vi bjuder på grillat och dricka! Men först kommer vi att rensa i och invid ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta för betesdjuren att ta sig an området. Och för underlätta inför slåttern till nästa år. Tag gärna med såg eller sekatör. Vi har en del verktyg att låna ut. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.45 […]

Läs mer