DE VILDA BLOMMORNAS DAG! Söndag 16 juni.

Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar och blomsteraktiviteter i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark, Färöarna och Grönland. Huvudarrangör: SBF / Svenska Botaniska Föreningen. Vi samkör med Naturskyddsföreningen i Karlshamn till nybildade naturreservatet Angölsmåla. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 9.15 för samåkning. Eller vid Stampens grillplats strax öster om reservatet (koordinater SWEREF […]

Läs mer

INSEKTS- & BLOM-EXKURSION I KOMPERSKULLA! Lördag 15 juni kl. 10.

Utflykten går till slåtterängen i Komperskulla, innan slåttern! då förhoppningsvis brudborsten blommar och violettkantad guldvinge bör gå att hitta. En ovanligt rik blomsteräng både för blommor och insekter. Gemensam utflykt tillsammans med Naturskyddsföreningen i Karlshamn. Samling vid P-platsen vid Komperskulla kl 10:00. Eller för samåkning vid bussterminalen i Olofström kl. 09.40. MEDTAG EGEN FIKA!

Läs mer