SVAMPENS DAG! Söndag 6 september

Svampens Dag är ett nordiskt samarbete som täcker  Sverige, Norge och Danmark. Sveriges Mykologiska förening står för planeringen i vårt land och samarbetar med bl.a. Naturskyddsföreningar. Svampexpert Jan-Åke Lönqvist hjälper oss att identifiera det vi finner! Medtag egen fika, och gärna vänner och bekanta! Samling vid Olofströms bussterminal kl. 10.00. Möjlighet till samåkning. Kontaktperson: Anders […]

Läs mer

SLÅTTER I MULATORP! Lördagen den 15 augusti.

Vi har avtalat med Länsstyrelsen att ansvara för slåttern i Mulatorp! Området är naturreservat, och vi vill inte att slåtter-ängen ska växa igen! Medtag gärna egen lie och/eller räfsa. Vi har även att låna ut. Och gärna vänner och bekanta. Vi bjuder på dricka och förtäring. Och lottar ut priser! Samling vid Olofströms bussterminal kl. […]

Läs mer

ÄNGENS DAG I KOMPERSKULLA. Lörd. 1 augusti

Naturskyddsföreningen gör sitt bästa för att rädda de blomstrande ängar som ännu finns kvar. Varje år samlas medlemmar på ett hundratal platser runt om i landet, för att göra en praktisk naturvårdsinsats, genom att slå och hålla ängsmark öppen. ”Våran” äng ligger där Ryssapellen en gång skötte den. Kom med och låt oss göra slåttern […]

Läs mer

DE VILDA BLOMMORNAS DAG. Söndag 14 juni.

Är ”normalt” Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring. Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island, Grönland, Danmark och samt de därtill hörande Färöarna. Huvudarrangör: SBF / Svenska Botaniska Föreningen. Men på grund av rådande omständigheter kring Covid-19, måste SBF meddela att vi inte kommer kunna genomföra […]

Läs mer

INTRESSANTA OMRÅDEN PÅ RYSSBERGET. Måndag 18 maj.

Besök och ”inventering” av ett par områden som eventuellt läggs in i Olofströmsnatur.se Guidning av Mikael Gustafsson. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 17.00 för samåkning. Medtag egen fika! Kontaktperson Sven-Arne Persson tfn 0454-77 13 61 Angående Coronaviruset och utomhusaktiviteter. Vi ber alla som bevistar våra aktiviteter att visa hänsyn och ta ett personligt ansvar. Om […]

Läs mer

FAGNING i MULATORP. Lörd. 18 april.

Hjälp oss att räfsa och jämna till i slåtterängen för att underlätta inför slåtter i augusti. Tag med såg, räfsa och/eller sekatör. Och ett glatt humör! Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.30 för samåkning. Eller i Mulatorp kl. 9.00. Kontaktperson Sven-Arne Persson tfn 0454-77 13 61 / 0701-713996. Angående […]

Läs mer

FAGNING i KOMPERSKULLA! Lördagen 4 april.

Vi kommer att rensa på ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta inför slåttern i augusti. Tag gärna med såg, räfsa och/eller sekatör. Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.45 för samåkning. Kontaktperson Anders Lindoff tfn 0454-42111 / 0706-486714. Angående Coronaviruset och utomhusaktiviteter. Vi ber alla som bevistar våra aktiviteter att visa […]

Läs mer