DE VILDA BLOMMORNAS DAG. Söndagen 18 juni.

Är Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring. Under denna dag ges människor möjlighet att gå ut på blomstervandring, där vi tittar på och lär oss om våra vilda växter och upplever naturen i vår närhet. Huvudarrangör: SBF / Svenska Botaniska Föreningen. ”Vår” vandring med Ivar Björegren som guide, blir samling i Hallandsboda B&B med parkering på […]

Läs mer

GYETORPSKÄRRET och KFV Kristianstad/Bromölla. Lördag 10/6 kl. 9.00

Vi tar en tur till Gyetorpskärret. Kärret är känt som en rik orkidélokal ända sedan 1891 och ännu idag är det den överlägset största av Skånes fyra flugblomsterlokaler. Andra orkidéarter som påträffas i kärret är ängsnycklar, brudsporre, honungsblomster, Jungfru Marie nycklar, nattviol, kärrknipprot och  majnycklar. Det ligger strax söder om Bromölla. På dit- eller hemvägen […]

Läs mer

STIPENDIE!

2017-06-02: En historisk dag för NiO. Första gången som vi delade ut stipendie ur Ann-Marie Bergströms natur- och miljövårdsfond. Totalt NiO-tusen kr delades ut, tillsammans med ett diplom till fyra avgångselever från Nordenbersskolan, och på avslutningen i Kyrkhults Kyrka. Grattis till David Costaniuc / TE14. 3.000 kr. för sitt projektarbete: DEN KOLDIOXIDFRIA FORDONSFLOTTAN. (En jämförelse […]

Läs mer

FAGNING i MULATORP! Lördag 22 april.

Kom och hjälp oss att räfsa och jämna till i slåtterängen för att underlätta inför slåtter i augusti. Tag med såg, räfsa och/eller sekatör. Och ett glatt humör! Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.30 för samåkning. Kontaktperson Sven-Arne Persson  tfn 77 13 61

Läs mer

(PrÅmenad)-Åarna i byn. Tisdagen 18 april kl. 18.30

Biologen och naturfotografen Mikael Gustavsson, och även den som lagt upp all text och bilder till den nya websidan Olofströmsnatur.se Tar oss med på en vandring Längst med åarna i byn. Snöfleboda-, Holje-, och Vilshults-ån. För förinformation se: http://www.olofstromsnatur.se/aarna-i-byn/ Samling: Vårdcentralen, Rösjövägen 10. kl. 18.30. Rundan tar ca: 1,5 timme.

Läs mer

FAGNING i KOMPERSKULLA. Lörd. 8 April.

Vi kommer att rensa på ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta inför slåttern i augusti. Tag gärna med såg, räfsa och/eller sekatör. Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.45 för samåkning. Kontaktperson Anders Lindoff  tfn 0454-42111 / 0706-486714

Läs mer