Om

Olofström är en vacker, kuperad kommun i nordvästra Blekinge, rik på skog och sjöar. Naturskyddsföreningen i Olofström har som symbol den vackra fågeln fiskgjuse som häckar vid sjöar i kommunen.

Vi är en krets av den riksomfattande Svenska Naturskyddsföreningen. Antalet medlemmar är 236 (år 2012). På årsmötet i mars 2013 firade vi 25 års verksamhet.

  • Vi har ett fint program med 10-12 aktiviteter årligen. Det är oftast utflykter, studiebesök och bildvisningar.
  • Vi har synpunkter på industrilokaliseringar, kommunala planer, vägbyggen, skogsskötsel mm direkt och via lokaltidningarna. Inom länet samarbetar vi med övriga kretsar genom Blekinge länsförbund.
  • Vi sköter två fina slåtterängar, en i Komperskulla och en i Mulatorp. Vi sköter även en äng vid Boamark med stöd från länsstyrelsen i Blekinge.
  • Vi har jobbat i drygt tio år för att rädda en av södra Sveriges finaste forsar vid Östafors. Och vi har lyckats, med hjälp av länsstyrelsen i Skåne. Från 2007 strömmar Holjeån fritt i Östafors.
  • Vi delar årligen ut ett miljö- och naturstipendium på 1000 kronor till en skolklass i låg- eller mellanstadiet i kommunen.
  • Styrelsen består av 9 personer och vi har det väldigt trevligt på våra 7-8 möten per år.