DE VILDA BLOMMORNAS DAG! Söndag 16 juni.

Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar och blomsteraktiviteter i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark, Färöarna och Grönland. Huvudarrangör: SBF / Svenska Botaniska Föreningen. Vi samkör med Naturskyddsföreningen i Karlshamn till nybildade naturreservatet Angölsmåla. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 9.15 för samåkning. Eller vid Stampens grillplats strax öster om reservatet (koordinater SWEREF […]

Läs mer

INSEKTS- & BLOM-EXKURSION I KOMPERSKULLA! Lördag 15 juni kl. 10.

Utflykten går till slåtterängen i Komperskulla, innan slåttern! då förhoppningsvis brudborsten blommar och violettkantad guldvinge bör gå att hitta. En ovanligt rik blomsteräng både för blommor och insekter. Gemensam utflykt tillsammans med Naturskyddsföreningen i Karlshamn. Samling vid P-platsen vid Komperskulla kl 10:00. Eller för samåkning vid bussterminalen i Olofström kl. 09.40. MEDTAG EGEN FIKA!

Läs mer

FAGNING I MULATORP! Lördag 20 april kl. 9.00.

Hjälp oss att räfsa och jämna till i slåtterängen för att underlätta inför slåtter i augusti. Tag gärna med såg, räfsa och/eller sekatör. Och ett glatt humör! Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.30 för samåkning. Kontaktperson Sven-Arne Persson tfn 0701-713996

Läs mer

FAGNING i KOMPERSKULLA! Lörd. 6 april kl. 9.00.

Dax igen! Vi kommer att rensa på ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta inför slåttern i augusti. Tag gärna med såg, räfsa och/eller sekatör. Mullvadshögar behöver jämnas ut, en del grenar klippas bort. Och vi kollar över stängslet. Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.45 för samåkning. Kontaktperson Anders Lindoff tfn […]

Läs mer

BLEKINGES KLIMATPRIS – BKP!

Vad är Blekinges klimatpris och varför delar vi ut det? Naturskyddsföreningen i Karlshamn, Olofström och länsförbundet i Blekinge ser allvarligt på hotet om klimatförändringar och vill därför stötta och uppmärksamma de som aktivt bidrar till klimatomställningen i Blekinge län. Oavsett om det är ett företag eller en enskild person som gjort en insats, så är […]

Läs mer