SVAMPEXKURSION Lördag 1 September

Svampens Dag! Egentligen dagen efter denna utflykten! Är hursomhelst ett nordiskt samarbete som täcker Sverige, Norge och Danmark. Sveriges Mykologiska förening står för planeringen i vårt land och  samarbetar med bl.a. Naturskyddsföreningar. Jan-Åke Lönqvist hjälper oss att identifiera det vi finner! Medtag egen fika, och gärna vänner och bekanta!! Samling vid Olofströms bussterminal kl. 10.00 för samåkning. Kontaktperson: […]

Läs mer

2 x SLÅTTERDAGAR. Lördagar 4 & 18 Augusti.

ÄNGENS DAG I KOMPERSKULLA 4 Augusti. Naturskyddsföreningen gör sitt bästa för att rädda de blomstrande ängar som ännu finns kvar. Varje år samlas medlemmar på ett hundratal platser runt om i landet, för att göra en praktisk naturvårdsinsats. Genom att slå och hålla ängsmark öppen. Kom med och låt oss göra slåttern tillen familjefest. Medtag […]

Läs mer

STIPENDIE-2018

2018-06-05: För andra gången delade NiO ut stipendie ur Ann-Marie Bergströms natur- och miljövårdsfond. Totalt NiO-tusen kr delades ut, tillsammans med ett diplom till fyra avgångselever från Nordenbersskolan, och på avslutningen i Kyrkhults Kyrka. Grattis till Benjamin Sturek / NA15. 4.500 kr. för sitt projektarbete: SANERING AV GIFTER I VÅR MILJÖ (- Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng.) Grattis […]

Läs mer

BLEKINGELEDEN – FRÅN BOAFALL TILL HALEN. Sönd, 6 maj.

Vi gör en 6 km lång vandring längs Blekingeleden med Mikael Gustafsson som ledare. En vandring i skir bokskog förbi snapphanegrottor, Blekinges vackraste! Utsikt och spår av kolmilor. Vi besöker såväl fiskgjusens,  storlommens som tranans marker längs vägen. Samling vid Jämshögs kyrka 10:00. Start vid Boafall, vid infotavlan vid Ekopark Raslången. Slutpunkt blir hundbadplatsen vid […]

Läs mer

FAGNING i MULATORP. Lörd. 22 april

Hjälp oss att räfsa och jämna till i slåtterängen för att underlätta inför slåtter i augusti. Tag med såg, räfsa och/eller sekatör. Och ett glatt humör! Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.30 för samåkning. Kontaktperson Sven-Arne Persson  tfn 0454-771361

Läs mer

FAGNING I KOMPERSKULLA

Vi kommer att rensa på ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta inför slåttern i augusti. Fårskjulet som blåst bort, behöver också komma på plats igen! Tag gärna med såg, räfsa och/eller sekatör. Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.45 för samåkning. Kontaktperson Anders Lindoff  tfn 0454-42111 / 0706-486714

Läs mer

ÅRSMÖTE 21 mars kl. 18.00 i Fritzatorpet!

Naturskyddsföreningen i Olofström kallar medlemmar till årsmöte i Fritzatorpet! Onsdagen den 21 mars kl. 18.00. Vi bjuder på smörgåstårta för att fira 30 verksamhetsår! (1988-2018) Och sen blir det bildvisning av och med Leif-Ove Hubertsson om Västindien! Gärna anmälan om deltagande via sms till 0706-486714. Välkomna // Styrelsen

Läs mer

STIPENDIE!

2017-06-02: En historisk dag för NiO. Första gången som vi delade ut stipendie ur Ann-Marie Bergströms natur- och miljövårdsfond. Totalt NiO-tusen kr delades ut, tillsammans med ett diplom till fyra avgångselever från Nordenbersskolan, och på avslutningen i Kyrkhults Kyrka. Grattis till David Costaniuc / TE14. 3.000 kr. för sitt projektarbete: DEN KOLDIOXIDFRIA FORDONSFLOTTAN. (En jämförelse […]

Läs mer