SLYBEKÄMPNING I KOMPERSKULLA. Lörd. 29 oktober.

Vi behöver hjälp att rensa i och invid ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta för betesdjuren att ta sig an området. Tag gärna med såg eller sekatör. Vi har en del verktyg att låna ut. Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.45 för samåkning. Kontaktperson Anders Lindoff tfn 0454-42111 / 0706-486714

Läs mer

BESÖK PÅ MÖLLEKULLA LÄNSMANSGÅRD! Torsdag 15 september kl. 17.30.

Guidad rundvandring på den KRAV certifierade gården, med odlingar, solceller, ängsmarker med biodling, isländska fårhundar och myskankor. Möjlighet finns till att handla närproducerat i gårdsbutiken som ligger innan Sandbäck. KRAV-certifierad | Möllekulla Länsmansgård – Ekologisk odling | Sverige (mollekulla.se) Samåkning från Olofströms bussterminal 17.00. Eller vid gården kl. 17.30. Kontaktperson Anders Lind tfn 0735-999657

Läs mer

Dax för slåtter! Lördagar den 6;e och 20;e augusti!

Lördagen den 6 augusti           ÄNGENS DAG I KOMPERSKULLA Naturskyddsföreningen gör sitt bästa för att rädda de blomstrande ängar som ännu finns kvar. Varje år samlas medlemmar på ett hundratal platser runt om i landet, för att göra en praktisk naturvårdsinsats. Genom att slå och hålla ängsmark öppen. Kom med och låt […]

Läs mer

DE VILDA BLOMMORNAS DAG! Söndag 19 juni

Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar och blomsteraktiviteter i Sverige, Norge, Finland, Island, Danmark, Färöarna och Grönland. Huvudarrangör: SBF / Svenska Botaniska Föreningen. Vi samkör med Naturskyddsföreningen i Karlshamn, och besöker Öjavad, grusås i Svängsta. Träffpunkt vid parkeringen norr om Haldafabriken vid ån i Svängsta kl. 10.00. Ledare: Johan Wolgast, tel. […]

Läs mer

GRÄVA UPP INVASIVA ARTER. Torsdag 2 juni kl. 17.00

Invasiva arter BLOMSTERLUPIN & KANADENSISKT GULLRIS försöker rota sig i Komperskulla. Vi vill ha bort dem, innan de tar sig in i slåtterängen. Tag gärna med spade och plastsäckar. (Säckarna slängs sen som brännbar fraktion.) Samling vid slåtterängen kl. 17.00 Kontaktperson: Anders Lindoff tfn 0454-42111 / 0706–486714

Läs mer