ÅRSMÖTE 21 mars kl. 18.00 i Fritzatorpet!

Naturskyddsföreningen i Olofström kallar medlemmar till årsmöte i Fritzatorpet! Onsdagen den 21 mars kl. 18.00. Vi bjuder på smörgåstårta för att fira 30 verksamhetsår! (1988-2018) Och sen blir det bildvisning av och med Leif-Ove Hubertsson om Västindien! Gärna anmälan om deltagande via sms till 0706-486714. Välkomna // Styrelsen

Läs mer

SLYBEKÄMPNING I KOMPERSKULLA. Lörd. 11/11.

Vi kommer att rensa invid ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta för betesdjuren att ta sig an området. Tag gärna med såg eller sekatör. Vi har en del verktyg att låna ut. Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.45 för samåkning. Kontaktperson Anders Lindoff  tfn 0454-42111 / 0706-486714

Läs mer

Vi som bor här! 26 oktober kl. 19 / Folkets Hus

Vi som bor här I höst ger sig naturskildraren Martin Emtenäs och den legendariske musikern Stefan Sundström ut på årets yvigaste och grönaste turné! Välkomna till en föreställning om biologiskt mångfald – i mellanrummet mellan glitter och gråsuggor. Arrangör Riksteaterföreningen i Olofström Om Biljetter: Entré 160 kr, scenpass/medlem i musikförening och medlem i Naturskyddsföreningen 120 […]

Läs mer

Svampens Dag! Söndag 3 September kl. 10

Svampens Dag är ett nordiskt samarbete som täcker Sverige, Norge och Danmark. Sveriges Mykologiska förening står för planeringen i vårt land och samarbetar med bl.a. Naturskyddsföreningar. Jan-Åke Lönqvist hjälper oss att identifiera det vi finner! Medtag egen fika, och gärna vänner och bekanta!! Samling vid Olofströms bussterminal kl: 10.00 för samåkning. Kontaktperson: Anders Lindoff  tfn 0454-42111 / […]

Läs mer

DE VILDA BLOMMORNAS DAG. Söndagen 18 juni.

Är Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring. Under denna dag ges människor möjlighet att gå ut på blomstervandring, där vi tittar på och lär oss om våra vilda växter och upplever naturen i vår närhet. Huvudarrangör: SBF / Svenska Botaniska Föreningen. ”Vår” vandring med Ivar Björegren som guide, blir samling i Hallandsboda B&B med parkering på […]

Läs mer

GYETORPSKÄRRET och KFV Kristianstad/Bromölla. Lördag 10/6 kl. 9.00

Vi tar en tur till Gyetorpskärret. Kärret är känt som en rik orkidélokal ända sedan 1891 och ännu idag är det den överlägset största av Skånes fyra flugblomsterlokaler. Andra orkidéarter som påträffas i kärret är ängsnycklar, brudsporre, honungsblomster, Jungfru Marie nycklar, nattviol, kärrknipprot och  majnycklar. Det ligger strax söder om Bromölla. På dit- eller hemvägen […]

Läs mer

STIPENDIE!

2017-06-02: En historisk dag för NiO. Första gången som vi delade ut stipendie ur Ann-Marie Bergströms natur- och miljövårdsfond. Totalt NiO-tusen kr delades ut, tillsammans med ett diplom till fyra avgångselever från Nordenbersskolan, och på avslutningen i Kyrkhults Kyrka. Grattis till David Costaniuc / TE14. 3.000 kr. för sitt projektarbete: DEN KOLDIOXIDFRIA FORDONSFLOTTAN. (En jämförelse […]

Läs mer