SLYBEKÄMPNING I KOMPERSKULLA. Lörd. 11 November

Vi kommer att rensa invid och i ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta för betesdjuren att ta sig an området. Tag gärna med såg eller sekatör. Vi har en del verktyg att låna ut. Vi kommer även att byta ut en del stängselstolpar. Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.45 för samåkning. […]

Läs mer

Extrainsatt: Siggaboda Lördagen 3 november

Ett tips från vår ”systerkrets” Naturskyddsföreningen Göinge! Svampar, lavar och mossor i naturreservatet Siggaboda. I området pågår sedan istiden en kamp mellan bok och gran. Granen såg ut att ha segrat, men Gudrun satte käppar i hjulet för granen och nu är boken på väg tillbaka. Området är inte påverkat av människan i så hög […]

Läs mer

SVAMPEXKURSION Lördag 1 September

Svampens Dag! Egentligen dagen efter denna utflykten! Är hursomhelst ett nordiskt samarbete som täcker Sverige, Norge och Danmark. Sveriges Mykologiska förening står för planeringen i vårt land och  samarbetar med bl.a. Naturskyddsföreningar. Jan-Åke Lönqvist hjälper oss att identifiera det vi finner! Medtag egen fika, och gärna vänner och bekanta!! Samling vid Olofströms bussterminal kl. 10.00 för samåkning. Kontaktperson: […]

Läs mer

2 x SLÅTTERDAGAR. Lördagar 4 & 18 Augusti.

ÄNGENS DAG I KOMPERSKULLA 4 Augusti. Naturskyddsföreningen gör sitt bästa för att rädda de blomstrande ängar som ännu finns kvar. Varje år samlas medlemmar på ett hundratal platser runt om i landet, för att göra en praktisk naturvårdsinsats. Genom att slå och hålla ängsmark öppen. Kom med och låt oss göra slåttern tillen familjefest. Medtag […]

Läs mer

STIPENDIE-2018

2018-06-05: För andra gången delade NiO ut stipendie ur Ann-Marie Bergströms natur- och miljövårdsfond. Totalt NiO-tusen kr delades ut, tillsammans med ett diplom till fyra avgångselever från Nordenbersskolan, och på avslutningen i Kyrkhults Kyrka. Grattis till Benjamin Sturek / NA15. 4.500 kr. för sitt projektarbete: SANERING AV GIFTER I VÅR MILJÖ (- Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng.) Grattis […]

Läs mer

BLEKINGELEDEN – FRÅN BOAFALL TILL HALEN. Sönd, 6 maj.

Vi gör en 6 km lång vandring längs Blekingeleden med Mikael Gustafsson som ledare. En vandring i skir bokskog förbi snapphanegrottor, Blekinges vackraste! Utsikt och spår av kolmilor. Vi besöker såväl fiskgjusens,  storlommens som tranans marker längs vägen. Samling vid Jämshögs kyrka 10:00. Start vid Boafall, vid infotavlan vid Ekopark Raslången. Slutpunkt blir hundbadplatsen vid […]

Läs mer

FAGNING i MULATORP. Lörd. 22 april

Hjälp oss att räfsa och jämna till i slåtterängen för att underlätta inför slåtter i augusti. Tag med såg, räfsa och/eller sekatör. Och ett glatt humör! Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.30 för samåkning. Kontaktperson Sven-Arne Persson  tfn 0454-771361

Läs mer

FAGNING I KOMPERSKULLA

Vi kommer att rensa på ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta inför slåttern i augusti. Fårskjulet som blåst bort, behöver också komma på plats igen! Tag gärna med såg, räfsa och/eller sekatör. Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.45 för samåkning. Kontaktperson Anders Lindoff  tfn 0454-42111 / 0706-486714

Läs mer

ÅRSMÖTE 21 mars kl. 18.00 i Fritzatorpet!

Naturskyddsföreningen i Olofström kallar medlemmar till årsmöte i Fritzatorpet! Onsdagen den 21 mars kl. 18.00. Vi bjuder på smörgåstårta för att fira 30 verksamhetsår! (1988-2018) Och sen blir det bildvisning av och med Leif-Ove Hubertsson om Västindien! Gärna anmälan om deltagande via sms till 0706-486714. Välkomna // Styrelsen

Läs mer