De vilda blommornas dag! Söndag 16 juni.

Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring. Under denna dag ges människor möjlighet att gå ut på blomstervandring. Huvudarrangör: SBF / Svenska Botaniska Föreningen. Vi kommer att hänga på Naturskyddsföreningen Karlshamns blomstervandring i Tattamåla Naturreservat Samling vid Olofströms bussterminal kl. 9.00 för samåkning. Eller i Karlshamn Teaterparken vid BS-tryck kl. 09.30. Medtag egen fika! Kontaktperson […]

Läs mer

STIPENDIER-2019

För tredje året fick vi äran att dela ut stipendie ur Ann-Marie Bergströms natur- och miljövårdsfond till avgångselever från gymnasiet. Stipendie-summan på NiO-tusen kr fördelades på tre olika examensarbeten med natur eller miljöanknytning. Saltets effekt på växter (Är myten om Kartago sann?) Fatema Snobar / NaTe16a. 3000 kr. Släckt kalk och algblomning (-Är släckt kalk […]

Läs mer

Människans relation till textil genom tiderna! Föreläsning under Nässelfrossan den 25 juni. kl. 17.00

Föreläsning med Leili Mänder, som berättar om människans relation till textil före, under och efter industrialiseringen. Hon utgår från exempel av lagade föremål samt diskuterar textilproduktion och textiliers prissättning och kvalitet. Hon vill ge lyssnarna verktyg att själva tänka ifrågasättande kring vår nuvarande textilproduktion. Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Olofström Förhandsbokas via Nässelfrossans websida. Biljettpris 50 kr. https://nasselfrossa.se/program/?show=2019-06-25 Leili […]

Läs mer

Vilda Bin! Lördag 25 Maj.

Humle- och bikännaren Göran Holmström kommer att visa oss vilda bin i Sölve Grustag. Vi har blivit inbjudna av Naturskyddsföreningen i Karlshamn att deltaga i detta arrangemang med start kl. 10 och håller på till ca: kl.12. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 9.00 för samåkning. Medtag egen fika! Kontaktperson Anders Lindoff  tfn 0454-42111 / 0706-486714.

Läs mer

Vinnarna: Gissa trädslagen och Sant eller Falskt. Äventyret Halen.

Gissa trädslagen: Rätt svar: 1: Fågelbär. (körsbär hade även godkänts som svar) 2: Hassel. 3: Brakved. Vinnarna, (samtliga med ett rätt) vinner varsin matkasse med ekologiska matvaror, värde 250 kr. Hanna Thomasson/Olofström. Mathias Bentzer/Kyrkhult. Jenny Hertzman/Karlskrona. Kerstin Östergaard./Jämshög Glenn Östergaard./Jämshög.   Quizen: Sant eller Falskt? Åtta stycken hade alla rätt! Samtliga 5 frågor skulle besvaras med Sant. Efter lottning fick […]

Läs mer

FAGNING i MULATORP. Lörd. 13 april.

Hjälp oss att räfsa och jämna till i slåtterängen för att underlätta inför slåtter i augusti. Tag med såg, räfsa och/eller sekatör. Och ett glatt humör! Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.30 för samåkning. Kontaktperson Sven-Arne Persson  tfn 77 13 61

Läs mer

FAGNING I KOMPERSKULLA, Lörd. 6 april.

Vi kommer att rensa i och vid ”Ryssapellens” slåtteräng i vanlig ordning, för att underlätta inför slåttern i augusti. Tag gärna med såg, räfsa och/eller sekatör. Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.45 för samåkning. Kontaktperson Anders Lindoff  tfn 0454-42111 / 0706-486714

Läs mer

STIPENDIE-2018

2018-06-05: För andra gången delade NiO ut stipendie ur Ann-Marie Bergströms natur- och miljövårdsfond. Totalt NiO-tusen kr delades ut, tillsammans med ett diplom till fyra avgångselever från Nordenbersskolan, och på avslutningen i Kyrkhults Kyrka. Grattis till Benjamin Sturek / NA15. 4.500 kr. för sitt projektarbete: SANERING AV GIFTER I VÅR MILJÖ (- Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng.) Grattis […]

Läs mer