STIPENDIER 2020

Eftersom 2020 var ett annorlunda år, kunde vi inte som brukligt dela ut stipendier ur Ann-Marie Bergströms natur- och miljövårdsfond till gymnasieelevers examensarbete. Normalt delar vi ut dem under skolavslutningen, men på grund restriktionerna fick stipendierna lämnas till skolan som själva fick dela ut dem. Hur som vill vi ändå gratulera stipendietagarna så här i […]

Läs mer

Korvgrillning i Komperskulla. Lördag 7/11.

Men först kommer vi att rensa i och invid ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta för betesdjuren att ta sig an området. Tag gärna med såg eller sekatör. Vi har en del verktyg att låna ut. Sen bjuder vi på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.45 för samåkning. Eller kom till Komperskulla-slåtteräng vid […]

Läs mer

SVAMPENS DAG! Söndag 6 september

Svampens Dag är ett nordiskt samarbete som täcker  Sverige, Norge och Danmark. Sveriges Mykologiska förening står för planeringen i vårt land och samarbetar med bl.a. Naturskyddsföreningar. Svampexpert Jan-Åke Lönqvist hjälper oss att identifiera det vi finner! Medtag egen fika, och gärna vänner och bekanta! Samling vid Olofströms bussterminal kl. 10.00. Möjlighet till samåkning. Kontaktperson: Anders […]

Läs mer

SLÅTTER I MULATORP! Lördagen den 15 augusti.

Vi har avtalat med Länsstyrelsen att ansvara för slåttern i Mulatorp! Området är naturreservat, och vi vill inte att slåtter-ängen ska växa igen! Medtag gärna egen lie och/eller räfsa. Vi har även att låna ut. Och gärna vänner och bekanta. Vi bjuder på dricka och förtäring. Och lottar ut priser! Samling vid Olofströms bussterminal kl. […]

Läs mer

ÄNGENS DAG I KOMPERSKULLA. Lörd. 1 augusti

Naturskyddsföreningen gör sitt bästa för att rädda de blomstrande ängar som ännu finns kvar. Varje år samlas medlemmar på ett hundratal platser runt om i landet, för att göra en praktisk naturvårdsinsats, genom att slå och hålla ängsmark öppen. ”Våran” äng ligger där Ryssapellen en gång skötte den. Kom med och låt oss göra slåttern […]

Läs mer

DE VILDA BLOMMORNAS DAG. Söndag 14 juni.

Är ”normalt” Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring. Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island, Grönland, Danmark och samt de därtill hörande Färöarna. Huvudarrangör: SBF / Svenska Botaniska Föreningen. Men på grund av rådande omständigheter kring Covid-19, måste SBF meddela att vi inte kommer kunna genomföra […]

Läs mer