DE VILDA BLOMMORNAS DAG. Söndag 14 juni.

Är ”normalt” Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring. Under en och samma dag går tusentals människor på blomstervandringar i Sverige, Norge, Finland, Island, Grönland, Danmark och samt de därtill hörande Färöarna. Huvudarrangör: SBF / Svenska Botaniska Föreningen. Men på grund av rådande omständigheter kring Covid-19, måste SBF meddela att vi inte kommer kunna genomföra […]

Läs mer

INTRESSANTA OMRÅDEN PÅ RYSSBERGET. Måndag 18 maj.

Besök och ”inventering” av ett par områden som eventuellt läggs in i Olofströmsnatur.se Guidning av Mikael Gustafsson. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 17.00 för samåkning. Medtag egen fika! Kontaktperson Sven-Arne Persson tfn 0454-77 13 61 Angående Coronaviruset och utomhusaktiviteter. Vi ber alla som bevistar våra aktiviteter att visa hänsyn och ta ett personligt ansvar. Om […]

Läs mer

FAGNING i MULATORP. Lörd. 18 april.

Hjälp oss att räfsa och jämna till i slåtterängen för att underlätta inför slåtter i augusti. Tag med såg, räfsa och/eller sekatör. Och ett glatt humör! Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.30 för samåkning. Eller i Mulatorp kl. 9.00. Kontaktperson Sven-Arne Persson tfn 0454-77 13 61 / 0701-713996. Angående […]

Läs mer

FAGNING i KOMPERSKULLA! Lördagen 4 april.

Vi kommer att rensa på ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta inför slåttern i augusti. Tag gärna med såg, räfsa och/eller sekatör. Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.45 för samåkning. Kontaktperson Anders Lindoff tfn 0454-42111 / 0706-486714. Angående Coronaviruset och utomhusaktiviteter. Vi ber alla som bevistar våra aktiviteter att visa […]

Läs mer

STIPENDIER-2019

För tredje året fick vi äran att dela ut stipendie ur Ann-Marie Bergströms natur- och miljövårdsfond till avgångselever från gymnasiet. Stipendie-summan på NiO-tusen kr fördelades på tre olika examensarbeten med natur eller miljöanknytning. Saltets effekt på växter (Är myten om Kartago sann?) Fatema Snobar / NaTe16a. 3000 kr. Släckt kalk och algblomning (-Är släckt kalk […]

Läs mer

STIPENDIE-2018

2018-06-05: För andra gången delade NiO ut stipendie ur Ann-Marie Bergströms natur- och miljövårdsfond. Totalt NiO-tusen kr delades ut, tillsammans med ett diplom till fyra avgångselever från Nordenbersskolan, och på avslutningen i Kyrkhults Kyrka. Grattis till Benjamin Sturek / NA15. 4.500 kr. för sitt projektarbete: SANERING AV GIFTER I VÅR MILJÖ (- Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng.) Grattis […]

Läs mer

STIPENDIE-2017

2017-06-02: En historisk dag för NiO. Första gången som vi delade ut stipendie ur Ann-Marie Bergströms natur- och miljövårdsfond. Totalt NiO-tusen kr delades ut, tillsammans med ett diplom till fyra avgångselever från Nordenbersskolan, och på avslutningen i Kyrkhults Kyrka. Grattis till David Costaniuc / TE14. 3.000 kr. för sitt projektarbete: DEN KOLDIOXIDFRIA FORDONSFLOTTAN. (En jämförelse […]

Läs mer