TIPS! ÖRNAR & GÄSS

Programtips! Vi är välkomna att följa med Västblekinges Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen i Karlshamn och titta och lära om örnar och gäss. Turen går via Valjeviken, ner till Tosteberga. Samling ”under” E22 i Karlshamn, vid Mc Donalds kl. 8. Medtag kikare och fika!

Läs mer

SLYBEKÄMPNING I KOMPERSKULLA. Lördag 12 November

Vi kommer att rensa invid ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta för betesdjuren att ta sig an området. Tag gärna med såg eller sekatör. Vi har också en del verktyg att låna ut. Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.45 för samåkning. Eller vid ängen kl. 9.00. Kontaktperson Anders Lindoff  tfn […]

Läs mer

SVAMPENS DAG! Söndag 4 september kl. 10

Svampens Dag är ett nordiskt samarbete som täcker Sverige, Norge och Danmark. Sveriges Mykologiska förening står för planeringen i vårt land och samarbetar med bl.a. Naturskyddsföreningar. Jan-Åke Lönquist hjälper oss att identifiera det vi finner! Medtag egen fika, och gärna vänner och bekanta!! Samling vid Olofströms bussterminal kl: 10.00 för samåkning. Kontaktperson: Anders Lindoff tfn 0454-42111 […]

Läs mer

SLÅTTER I MULATORP! Lörd. 20/8

Vi har avtalat med Länsstyrelsen att ansvara för slåttern i Mulatorp! Området är naturreservat, och vi vill inte att slåtter-ängen ska växa igen!!Medtag gärna egen lie och/eller räfsa. Och gärna vänner och bekanta!!         Vi bjuder på dricka och förtäring. Och lottar ut priser!                             Samling vid Olofströms bussterminal kl: 8.15 för samåkning. Eller i Mulatorp kl: […]

Läs mer

ÄNGENS DAG I KOMPERSKULLA! Lörd. 6 augusti.

Naturskyddsföreningen gör sitt bästa för att rädda de blomstrande ängar som ännu finns kvar. Varje år samlas medlemmar på ett hundratal platser runt om i landet, för att göra en praktisk naturvårdsinsats. Genom att slå och hålla ängsmark öppen. Kom med och låt oss göra slåttern till en familjefest. Medtag gärna egen lie och/eller räfsa. […]

Läs mer

DE VILDA BLOMMORNAS DAG! Sönd. 19/6. Kl. 9.30

DE VILDA BLOMMORNAS DAG / 2016   Är Sveriges, och Nordens, mest omfattande officiella blomstervandring. Under denna dag ges människor möjlighet att gå ut på blomstervandring, där vi tittar på och lär oss om våra vilda växter och upplever naturen i vår närhet. Huvudarrangör: SBF / Svenska Botaniska Föreningen. ”Vår” vandring med Ivar Björegren som guide, blir i […]

Läs mer

Styrelsen 2016

Anders Lindoff, ordförande 0454-421 11 / 0706-486714 Anders Lind, vice ordförande 0454-411 81 Åsa Hagelberg, sekreterare 0454-914 09 Sven-Arne Persson, kassör 0454-77 13 61 Stig Sturesson 0706-71 54 17 Jan-Åke Lönqvist 0709-384349 Olof Nyström 0454-77 13 81

Läs mer

FAGNING I MULATORP. Lörd. 23 April

Hjälp oss att räfsa och jämna till i slåtterängen för att underlätta inför slåtter i augusti. Tag med såg, räfsa och/eller sekatör. Och ett glatt humör! J Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.30 för samåkning. Kontaktperson Sven-Arne Persson tfn 77 13 61

Läs mer