STIPENDIER 2020

Eftersom 2020 var ett annorlunda år, kunde vi inte som brukligt dela ut stipendier ur Ann-Marie Bergströms natur- och miljövårdsfond till gymnasieelevers examensarbete. Normalt delar vi ut dem under skolavslutningen, men på grund restriktionerna fick stipendierna lämnas till skolan som själva fick dela ut dem. Hur som vill vi ändå gratulera stipendietagarna så här i […]

Läs mer