FAGNING i MULATORP! Lördag 22 april.

Kom och hjälp oss att räfsa och jämna till i slåtterängen för att underlätta inför slåtter i augusti. Tag med såg, räfsa och/eller sekatör. Och ett glatt humör! Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.30 för samåkning. Kontaktperson Sven-Arne Persson  tfn 77 13 61

Läs mer

(PrÅmenad)-Åarna i byn. Tisdagen 18 april kl. 18.30

Biologen och naturfotografen Mikael Gustavsson, och även den som lagt upp all text och bilder till den nya websidan Olofströmsnatur.se Tar oss med på en vandring Längst med åarna i byn. Snöfleboda-, Holje-, och Vilshults-ån. För förinformation se: http://www.olofstromsnatur.se/aarna-i-byn/ Samling: Vårdcentralen, Rösjövägen 10. kl. 18.30. Rundan tar ca: 1,5 timme.

Läs mer

FAGNING i KOMPERSKULLA. Lörd. 8 April.

Vi kommer att rensa på ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta inför slåttern i augusti. Tag gärna med såg, räfsa och/eller sekatör. Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.45 för samåkning. Kontaktperson Anders Lindoff  tfn 0454-42111 / 0706-486714

Läs mer

BILDVISNING / FÖREDRAG om MONGOLIET. Torsdag 6 april kl. 18.30

Naturfotograf Ingmar Skogar visar bilder och berättar om Mongoliet, som är ett av världens mest glesbefolkade länder. Landskapet är otroligt varierande och underbart vackert. Detta är nomadernas land. Här strövar både kameler, jakar och vilda hästar. Mongoliet är Djingis Khans hemland. Vi färdas i norr mellan bergskedjor, öppen stäpp, sjöar och floder, för att sedan bege oss till […]

Läs mer

Styrelsen 2017

Anders Lindoff, ordförande 0454-421 11 / 0706-486714 Anders Lind, vice ordförande 0454-411 81 Åsa Hagelberg, sekreterare 0454-914 09 Sven-Arne Persson, kassör 0454-77 13 61  Olof Nyström  0454-77 13 81  

Läs mer