FAGNING i KOMPERSKULLA! Lörd. 6 april kl. 9.00.

Dax igen! Vi kommer att rensa på ”Ryssapellens” slåtteräng för att underlätta inför slåttern i augusti. Tag gärna med såg, räfsa och/eller sekatör. Mullvadshögar behöver jämnas ut, en del grenar klippas bort. Och vi kollar över stängslet. Vi bjuder på grillat och dricka. Samling vid Olofströms bussterminal kl. 8.45 för samåkning. Kontaktperson Anders Lindoff tfn […]

Läs mer