Engagera dig mer!?

Hej go vänner! Och framför allt medlemmar! Vi i den lokala kretsen av Naturskyddsföreningen i Sverige = Naturskyddsföreningen i Olofström. Söker Er som vill engagera Er lite mer i djur-, natur- och miljö-frågor! Antingen som mer aktiva medlemmar, men också Er som kan tänka Er att sitta med som ledamot i den lokala styrelsen! Hör […]

Läs mer