BLEKINGES KLIMATPRIS – BKP!

Vad är Blekinges klimatpris och varför delar vi ut det? Naturskyddsföreningen i Karlshamn, Olofström och länsförbundet i Blekinge ser allvarligt på hotet om klimatförändringar och vill därför stötta och uppmärksamma de som aktivt bidrar till klimatomställningen i Blekinge län. Oavsett om det är ett företag eller en enskild person som gjort en insats, så är […]

Läs mer